Preg_Replace() İşlevini Kullanma (Php)

Preg Replace Fonksiyonu Kullanimi php.jpg

Preg_Replace() Fonksiyonu Nasıl Kullanılır (Php) PHP’de nasıl kullanılır. Yazımızda Preg_Replace() Fonksiyonunu anlattık, aşağıda verilen kodu kopyalayarak kullanabilirsiniz.

preg_replace() işlevi, bir kalıpta veya girdide bulunan tüm kalıplarla eşleşen alt dizelerle değiştirilen bir dize veya dize dizisi döndürür.

Diğer Fonksiyonlara Kod Bölümünden ulaşabilirsiniz.

Preg_Replace() İşlevini Kullanma (Php)

Preg Replace Fonksiyonu Kullanimi php-.

Preg_Replace Kodu:


/*
* PREG_REPLACE Kullanımı
*/
$metin = ‘Merhaba Dünya.’;
$preg = preg_replace(‘/Düya\w+/i’, ‘War’, $metin);
echo $preg;
?>

Norton Ürün Anahtarı Kodu

Preg_Replace() Bu işlevi kullanmanın üç farklı yolu vardır:

 • Bir kalıp ve bir değiştirme dizisi. Kalıp eşleşmeleri, yerine geçen dizeyle değiştirilir.
 • Bir desen dizisi ve bir değiştirme dizisi. Herhangi bir modelle eşleşen, yerine geçen dizeyle değiştirilir.
 • Bir desen dizisi ve bir yedek dizge dizisi. Her desenin eşleşmeleri, değiştirmeler dizisinde aynı konumdaki değiştirme dizesiyle değiştirilir. Bu konumda hiçbir öğe bulunamazsa, eşleşme boş bir dizeyle değiştirilir.

Değiştirilen dizeler \ n veya $ n biçiminde bir geri referans içerebilir; burada n, modeldeki bir grubun dizinidir. Döndürülen dizede, \ n ve $ n örnekleri, grup tarafından eşleşen alt dizeyle veya \ 0 veya $ 0 kullanılıyorsa, tüm ifade tarafından değiştirilir.

Not: Her bir girdi dizesi için işlev, kalıpları verildikleri sırayla değerlendirir. Dizideki ilk örüntüyü değerlendirmenin sonucu, ikinci örüntü için girdi dizgisi olarak kullanılır ve bu böyle devam eder. Bu, beklenmedik davranışlara neden olabilir.

Preg_Replace() Sözdizimi

preg_replace(patterns, replacements, input, limit, count)

Preg_Replace() Parametre Değerleri

 • patterns: Bir normal ifade veya düzenli ifade dizisi içerir
 • replacements: Bir yedek dize veya bir yedek dizeler dizisi
 • input: Değiştirmelerin yapıldığı dizge veya dizi dizisi
 • limit: Varsayılanı -1’dir, yani sınırsızdır. Her dizede kaç değiştirme yapılabileceğine ilişkin bir sınır belirler
 • count: Fonksiyon çalıştırıldıktan sonra, bu değişken kaç tane değiştirme yapıldığını gösteren bir sayı içerecektir.

Teknik detaylar

 • Return Value: Değiştirmelerin giriş dizesine veya dizelerine uygulanmasından kaynaklanan bir dize veya dizi dizisi döndürür
 • PHP Version: 4.0.5+
 • Changelog: PHP 5.1.0 – count parametresi eklendi

Leave a Comment